جزوات  

 

جزوات درسی ریاضی پایه هشتم

 

PDF  )

دریافت فایل فصل اول 

دریافت فایل فصل دوم 

دریافت فایل فصل سوم

دریافت فایل فصل چهارم

PowerPoint  )

برای استفاده رمز 146600 را زده و گزینه read Only را کلیک کنید

دریافت فایل فصل اول 

دریافت فایل فصل دوم 

 

 

     
 
نمونه سوالات