نشانی:

البرز کرج  فردیس بعد از کانال خ ۲۵ جدید ( ۷ غربی قدیم ) پلاک ۴۵

آدرس پستی : 31758-76318 

 

ا
 تماس:
 026-36508658
026-36558775
 
 
 
رایانامه:
niknamschool@yahoo.com

 

 

وب سایت :

www.smartniknam.ir

      

  

     تلفن ثابت : 
  36558775

 35608658

        تلفکس :
    
6509000


شماره سامانه پيام كوتاه :
 
30007279650150
30007279650151


 مدرسه

هوشمند

نیک نام

اولین

مدرسه

نماینده

بنیاد

ICDL

در

استان

البرز