ساختار مدرسه  

مدرسه راهنمایی نیک نام با تصویب منشور اخلاقی و آموزشی به دنبال رسیدن به درجات علمی ، فرهنگی ورزشی و ... و کسب مقام های عالی در سراسر کشور ، مراجع بین المللی و رقابت با آنان می باشد .تا بتواند نام نیک را ماندگار نماید .


منشور اخلاقی و آموزشی مدرسه :


1-  
پاسخگویی سریع ، درست و دقیق .

2-   رفتار احترام آمیز و دوستانه .

3-   حفظ اصل امانتداری و محرم بودن اسرار .

4-   رعایت نظم و انظباط و آراستگی فردی و اجتماعی در محیط کار.

5-   استفاده درست و بهینه از امکانات جهت ارتقاء سطح علمی ، فرهنگی ، پرورشی و ورزشی .

6-   معرفی و پرورش استعدادهای درخشان و نخبگان به جامعه .


 

در نهایت این آموزشگاه با بهره گیری از اهداف جدید تربیتی و با رویکرد فن آوری اطلاعات و با توجه به بحث جدی نو آوری و خلاقیت ، تحقیق و پژوهش را همچون گذشته در سال همت مشاعف و کار مضاعف سرلوحه خویش قرارداده و با طرحها و برنامه های شاد و خلاق بدنبال شکوفایی استعدادها ی نوجوانان عزیز می باشد .

 

 

 


براي دريافت فايل اصلي متن فوق ( جهت پرينت ) اينجا كليك نمائيد.